Онлайн инструмент за конвертиране на изречения

С този инструмент ще можете да преобразувате текс в правилно изречение.

Замести
Символи: 0 / Думи: 0 / Редове: 0
Изречение Изчисти текста Копирай текста

Онлайн инструментът за конвертиране на изречения е точно това, от което се нуждаете.

Имате някакъв текст и искате да сте сигурни, че текстът е правилно форматиран? Използването на нашия инструмент за генериране на изречения ще се погрижи за вашия проблем. Просто поставете или въведете текста в текстовото поле и кликнете върху бутона, готовият текст автоматично ще бъде преобразуван и правилно форматиран в правилни изречения. Тази функция ще изписва с главни букви първата буква от първата дума на вашия текст и всяка първа буква след всяка точка в текста. В края на текста, ако липсва точка, преобразувателят на изречения ще я добави автоматично.

Освен това, ако някъде в текста има главни букви, те ще бъдат преобразувани в малки. В крайна сметка текстът ще бъде форматиран и готов за употреба с правилни изречения.

Намерете тук някои от най-използваните конвертори на текст:

Големи букви

Инструментът за главни букви ще преобразува целия ви текст в главни букви. Това ще направи всяка буква от всяка дума главна.

Големи букви
Сливане на текста с точки

Инструментът за сливане на текс ще преобразува текста ви в тескт, слят с точки. Това означава, че всички интервали ще бъдат заменени с точка.

Текст с точки
Премахни знака по-голямо

Инструментът „Премахване на знака по-голямо“ ще премахне всички знаци „по-голямо“ от вашия текст и ще ги замени с интервал.

Премахни >
Премахване на точки

Инструментът „Премахване на точки“ ще премахне всички точки от вашия текст и ще ги замени с интервал.

Премахни .