Конвертиране на Текст Онлайн

Искате да си конвертирате текста в малки букви или в големи букви, написали сте текст, но сте забравили CapsLock-а включен, няма проблем - само вмъкнете вашия текст в текстовото поле и изберете съответния бутон и текста е готов за употреба. Копирайте текста с помощта на бутона "Копирай текста".

Замести
Символи: 0 / Думи: 0 / Редове: 0
Изречение Заглавие Малки букви Големи букви Добави долна черта _ Добави точки . Добави тирета - Премахни излишните бели полета Премахни всички бели полета Премахни новите редове Изчисти текста Копирай текста

Как мога да променя нещо в моя текст без да го пренаписвам?

Тук ще намерите някои от най-често срещаните и най-използваните инструменти за преобразуване на текст. Разработихме този онлайн инструмент за конвертиране на текст, за да улесним работата ви. Ако не знаете точно кое как работи, ето обяснение за всяка опция:

Изречение

Това е изречение.

Целият текст ще бъде преобразуван в правилни изречения, като всяка първа буква от изречението след всяка точка ще се преобразува в главна буква, а всички останали букви ще се преобразуват в малки. Ако точката липсва в края на изречението, ние автоматично ще я добавим за вас.

Заглавие

Това е Заглавие на Статия

Това ще превърне целия текст в подходящо заглавие. Това означава, че онлайн инструмента ще конвертира всяка първа буква от всяка дума в главнa буквa, а всички останали в малки букви. Можете да използвате този инструмент, за да напишете и оформите заглавията си и след това да ги прехвърлите във вашата статия в Word документ или в редактора на WordPress.

Малки букви

това са малки букви

Тази опция ще преобразува всички букви от вашия текст в малки букви. Можете да преобразувате от големи букви в малки букви цели текстове. Ако искате пък обратния процес, тогава следващата функция е точно за вас.

Големи букви

ТОВА СА САМО ГОЛЕМИ БУКВИ

Тази опция ще преобразува всички букви от текста в големи букви. Подходящо е за заглавия или за да предизвикате внимание върху нещо конкретно в текста.

Добавяне на долно тире вместо празно поле

Това_е_така_наречената_змия

Този инструмент ще ви помогне да замените всички интервали между думите с долна черта. По този начин ще създадете един-единствен низ от букви, една дълга змия. Това е много полезно, ако искате да създадете име на клас, име на функция или ID на елемент във вашия HTML или CSS код. Или да кажем, че имате всички имена на вашите класове с дълги и добре обясними думи и сте използвали тирета, за да ги разделите, но трябва да промените тирето с долна черта. Просто използвайте бутона за намиране и замяна в горната част на текстовото поле и лесно ще ги замените.

Замести с точки

Това.е.текст.свързан.с.точки.вместо.празни.полета

Разбира се, този инструмент ще замени всички празни интервали между всички думи с точки и ще стане една дълга и непрекъсната дума. Това означава, че целият текст ще бъде отделен с точки вместо интервали.

Замести с тирета

Това-е-текст-свързан-с-тирета-вместо-празни-полета

Името на инструмента казва всичко. Този инструмент ще преобразува текста ви в разделен с тирета вместо празни интервали. Този инструмент е много полезен за програмистите, за да им помогне да създадат имена на функции, имена на класове и имена на елементи в HTML или CSS.

Премахни излишните бели полета

Ако искате да премахнете всички излишни интервали между думите, това е правилният инструмент за вас. Това ще създаде текст с един интервал между всяка дума и ако има по-вече от един някъде в текста, той ще бъде премахнат. Така текста ви ще бъде изчистен и подреден.

Премахни новите редове

С този инструмент можете да премахнете всички нови редове, генерирани при натискане на enter. Това ще създаде един единствен абзац от вашия текст, без нови редове.

Намерете тук някои от най-използваните конвертори на текст:

Изречение

Този инструмент ще превърне текста ви в подредени и правилни изречения. Всяка дума след точка ще получи главна буква а всички други ще се превърнат в малки букви.

Изречение
Заглавие

Този инструмент ще подготви текста ви за заглавие. Всяка дума получи главна буква в началото а всички други ще се превърнат в малки букви.

Заглавие
Малки букви

Тук ще можете да преобвазувате целия текст от големи букви в малки букви или дори и ако са разбъркани, отново ще се трансформират в малки букви.

Малки букви
Големи букви

Целият текст ще може да се преобразува в големи букви, подходящи за заглавие на статия или за нещо друго в текста ви.

Големи букви