Политика за поверителност на onlinecaseconvert.com

Ние използваме Google Analytics, за да събираме информация за посещенията и да контролираме безплатното и честно използване на нашия уебсайт.

Собственик и администратор на данни

Имейл за връзка със собственика: info@onlinecaseconvert.com

Видове събрани данни

Сред видовете лични данни, които този уебсайт събира сам или чрез трети страни, има: собствено име; фамилия; имейл адрес; Бисквитки; Данни за употреба. Пълни подробности за всеки тип събрани Лични данни са предоставени в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез конкретни текстове с обяснения, показани преди събирането на Данните. Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от потребителя или, в случай на данни за използване, да се събират автоматично при използване на този уебсайт. Освен ако не е посочено друго, всички данни, поискани от този уебсайт, са задължителни и невъзможността за предоставяне на тези данни може да направи невъзможно този уебсайт да предоставя своите услуги. В случаите, когато този уебсайт изрично заявява, че някои Данни не са задължителни, Потребителите са свободни да не съобщават тези Данни без последствия за наличността или функционирането на Услугата. Потребителите, които не са сигурни кои лични данни са задължителни, са добре дошли да се свържат със собственика. Всяко използване на бисквитки - или на други инструменти за проследяване - от този уебсайт или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от този уебсайт, служи за предоставяне на услугата, изисквана от потребителя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ и в Политиката за бисквитки, ако е налична. Потребителите носят отговорност за личните данни на трети страни, получени, публикувани или споделени чрез този уебсайт, и потвърждават, че имат съгласието на третата страна да предостави данните на собственика.

Режим и място на обработка на Данните

Методи за обработка Собственикът предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, изменение или неразрешено унищожаване на Данните. Обработката на данните се извършва с помощта на компютри и / или инструменти с активиран ИТ, следвайки организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. В допълнение към Собственика, в някои случаи Данните могат да бъдат достъпни за определени типове отговорни лица, участващи в работата на този уебсайт (администрация, продажби, маркетинг, правна, системна администрация) или външни лица (като трети доставчици на технически услуги, доставчици на пощенски услуги, доставчици на хостинг услуги, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, за обработващи данни от собственика. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от Собственика по всяко време.

Правно основание за обработка

Собственикът може да обработва Лични данни, свързани с Потребители, ако се прилага едно от следните: Потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Забележка: Съгласно някои законодателства на Собственика може да бъде разрешено да обработва Лични данни, докато Ползвателят не възрази срещу такава обработка („отказване“), без да се налага да разчита на съгласието или на някоя от следните правни основания. Това обаче не се прилага, когато обработването на Лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните; предоставянето на Данни е необходимо за изпълнението на споразумение с Потребителя и / или за преддоговорни задължения от него; обработката е необходима за спазване на законово задължение, на което Собственикът е обект; обработката е свързана със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официална власт, поверена на Собственика; обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от Собственика или от трета страна. Във всеки случай Собственикът с удоволствие ще помогне да се изясни конкретното правно основание, което се прилага за обработката, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор. Място Данните се обработват в оперативните офиси на Собственика и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. В зависимост от местоположението на потребителя, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне на данни на потребителя в държава, различна от тяхната. За да научат повече за мястото на обработка на такива прехвърлени данни, Потребителите могат да проверят раздела, съдържащ подробности за обработката на Лични данни. Потребителите имат право също така да научат за правната основа на трансферите на данни в държава извън Европейския съюз или в която и да е международна организация, регулирана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, и за предприетите мерки за сигурност от Собственика за защита на техните данни. Ако се случи такова прехвърляне, Потребителите могат да научат повече, като проверят съответните раздели на този документ или се обърнат към собственика, като използват информацията, предоставена в раздела за контакт.

Време на задържане

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от целта, за която са събрани. Следователно: Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя, се съхраняват до пълното изпълнение на този договор. Личните данни, събрани за целите на законните интереси на Собственика, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно законните интереси, преследвани от Собственика в съответните раздели на този документ или като се свържат със Собственика. Собственикът може да има право да съхранява Лични данни за по-дълъг период, когато Потребителят е дал съгласие за такава обработка, стига такова съгласие да не бъде оттеглено. Освен това Собственикът може да бъде задължен да съхранява Лични данни за по-дълъг период, когато това се изисква за изпълнение на законово задължение или по нареждане на орган. След изтичане на периода на съхранение, Личните данни се изтриват. Следователно правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат приложени след изтичане на периода на съхранение. Целите на обработката Данните относно Потребителя се събират, за да позволи на Собственика да предоставя своите Услуги, както и за следните цели: Свързване с Потребителя и Анализ. Потребителите могат да намерят допълнителна подробна информация за такива цели на обработка и за конкретните Лични данни, използвани за всяка цел в съответните раздели на този документ.

Подробна информация за обработката на лични данни

Личните данни се събират за следните цели и се използват следните услуги: Анализ Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и могат да се използват за проследяване на поведението на потребителя.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставена от Google LLC или от Google Ireland Limited, в зависимост от местоположението, от което се осъществява достъп до този уебсайт („Google“). Google използва събраните данни за проследяване и проучване на използването на този уебсайт, за изготвяне на отчети за неговите дейности и споделяне с други услуги на Google. Събрани лични данни: „бисквитки“; Данни за използване. Декларация за поверителност на Google Място на обработка: Съединени щати - Отказ; Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите на собствената си рекламна мрежа. Място на обработка: Ирландия - Участник в Shield Privacy Shield.

Свързване с Потребителя

Форма за контакт (този уебсайт) Чрез попълване на формуляра за контакт с техните Данни, Потребителят упълномощава този Уебсайт да използва тези данни, за да отговори на искания за информация, оферти или друг вид заявки, както е посочено в заглавката на формуляра. Събрани лични данни: имейл адрес; първо име; фамилия. Пощенски списък или бюлетин (този уебсайт) Чрез регистрация в пощенския списък или за бюлетина, имейл адресът на потребителя ще бъде добавен към списъка с контакти на тези, които могат да получават имейл съобщения, съдържащи информация от търговски или промоционален характер относно този уебсайт. Вашият имейл адрес може също да бъде добавен към този списък в резултат на регистрация в този уебсайт или след извършване на покупка. Събрани лични данни: имейл адрес; първо име; фамилия. Оптимизиране и разпределение на трафика Този тип услуга позволява на този уебсайт да разпространява тяхното съдържание с помощта на сървъри, разположени в различни държави, и да оптимизира тяхното представяне. Кои лични данни се обработват зависи от характеристиките и начина на прилагане на тези услуги. Тяхната функция е да филтрират комуникациите между този уебсайт и браузъра на потребителя. Предвид широкото разпространение на тази система е трудно да се определят местата, на които се прехвърля съдържанието, което може да съдържа Потребител на лична информация. Cloudflare (Cloudflare Inc.) Cloudflare е услуга за оптимизиране и разпространение на трафика, предоставяна от Cloudflare Inc.Начинът, по който Cloudflare е интегриран, означава, че той филтрира целия трафик през този уебсайт, т.е. комуникацията между този уебсайт и браузъра на потребителя, като същевременно позволява аналитичните данни от този уебсайт да бъдат събран. Събрани лични данни: „бисквитки“; различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата. Място на обработка: САЩ - Политика за поверителност.

Правата на Потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на своите Данни, обработвани от Собственика. По-специално, Потребителите имат право да направят следното: Оттеглете съгласието им по всяко време. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработката на техните Лични данни. Възразяват срещу обработката на техните данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработката на техните данни, ако обработката се извършва на правно основание, различно от съгласието. Допълнителни подробности са предоставени в специалния раздел по-долу. Достъп до техните данни. Потребителите имат право да научат дали Данните се обработват от Собственика, да получат оповестяване относно определени аспекти на обработката и да получат копие на Данните, подлежащи на обработка. Проверете и потърсете поправка. Потребителите имат право да проверят точността на своите Данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани. Ограничете обработката на техните данни. Потребителите имат право при определени обстоятелства да ограничат обработката на своите Данни. В този случай Собственикът няма да обработва техните Данни за каквато и да е друга цел, освен да ги съхранява. Личните им данни да бъдат изтрити или премахнати по друг начин. Потребителите имат право при определени обстоятелства да получат изтриването на своите данни от Собственика. Получавайте техните данни и ги прехвърлете на друг контролер. Потребителите имат право да получат своите Данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, да ги предадат на друг контролер без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че Данните се обработват чрез автоматизирани средства и че обработката се основава на съгласието на Потребителя, на договор, който Потребителят е част от него или на преддоговорни задължения от него. Подайте жалба. Потребителите имат право да предявят иск пред своя компетентен орган за защита на данните. Подробности за правото на възражение срещу обработка Когато личните данни се обработват за обществен интерес, при упражняване на официална власт, поверена на Собственика, или за целите на законните интереси, преследвани от Собственика, Потребителите могат да възразят срещу такава обработка, като предоставят основание, свързано с конкретната им ситуация оправдайте възражението. Потребителите трябва да знаят, че ако техните Лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу тази обработка по всяко време, без да предоставят каквато и да е обосновка. За да научат дали Собственикът обработва Лични данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ. Как да упражня тези права Всички искания за упражняване на правата на потребителя могат да бъдат насочени към собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези искания могат да бъдат упражнени безплатно и ще бъдат адресирани от Собственика възможно най-рано и винаги в рамките на един месец. Допълнителна информация за събирането и обработката на данни

Правни действия

Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани за законни цели от собственика в съда или на етапи, водещи до възможни правни действия, произтичащи от неправилно използване на този уебсайт или свързаните с него услуги. Потребителят декларира, че е наясно, че от собственика може да се изисква да разкрие лични данни при поискване от публичните органи. Допълнителна информация за личните данни на потребителя В допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, този уебсайт може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстна информация относно конкретни Услуги или събиране и обработка на Лични данни при поискване.

Системни дневници и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката този уебсайт и всякакви услуги на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействие с този уебсайт (системни дневници), за тази цел използват други лични данни (като IP адреса). Информация, която не се съдържа в тази политика Повече подробности относно събирането или обработката на Лични данни могат да бъдат поискани от Собственика по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ. Как се обработват заявките „Не проследявай“ Този уебсайт не поддържа заявки „Не проследявай“. За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва, отговаря на заявките „Не проследявай“, моля, прочетете техните политики за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите Потребители на тази страница и евентуално в рамките на този Уебсайт и / или - доколкото това е технически и правно осъществимо - изпраща известие до Потребителите чрез всяка информация за контакт на разположение на собственика. Силно се препоръчва често да проверявате тази страница, като се позовавате на датата на последната модификация, посочена в долната част. Ако промените засягат дейностите по обработка, извършени въз основа на съгласието на потребителя, собственикът ще събере ново съгласие от потребителя, когато е необходимо.

Определения и правни препратки

Лични данни (или данни) Всяка информация, която пряко, косвено или във връзка с друга информация - включително личен идентификационен номер - позволява идентифицирането или идентифицирането на физическо лице.

Данни за употреба

Информация, събрана автоматично чрез този уебсайт (или услуги на трети страни, използвани в този уебсайт), която може да включва: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от потребителите, които използват този уебсайт, URI адресите (унифициран идентификатор на ресурса), време на заявката, използваният метод за подаване на заявката до сървъра, размерът на файла, получен в отговор, числовият код, показващ състоянието на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), държавата на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от Потребителя, различните подробности за времето на посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в Уебсайта) и подробности за пътя, следван в рамките на Уебсайта, със специална препратка към последователността на посетени страници и други параметри за операционната система на устройството и / или ИТ средата на потребителя. Потребител Лицето, използващо този уебсайт, което, освен ако не е посочено друго, съвпада със субекта на данните.

Субект на данни

Физическото лице, за което се отнасят Личните данни. Обработващ данни (или супервайзер на данни) Физическото или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва Лични данни от името на Администратора, както е описано в тази политика за поверителност. Администратор на данни (или собственик) Физическото или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на Лични данни, включително мерките за сигурност, свързани с работата и използването на този уебсайт. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственик на този уебсайт.

Този уебсайт

Средствата, чрез които се събират и обработват Личните данни на Потребителя. Обслужване Услугата, предоставяна от този уебсайт, както е описано в относителните условия (ако е налично) и на този уебсайт. Европейски съюз (или ЕС) Освен ако не е посочено друго, всички препратки, направени в този документ към Европейския съюз, включват всички настоящи държави-членки към Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Бисквитки

Малки набори от данни, съхранявани в устройството на потребителя.

Правна информация

Тази декларация за поверителност е изготвена въз основа на разпоредби от множество законодателства, включително чл. 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните). Тази политика за поверителност се отнася единствено до този уебсайт, ако не е посочено друго в този документ.

Последна актуализация: 20 Юни 2021 г.