Премахване на различни символи или букви от текста

Имате ли текст с грешни символи в него, можете просто да поставите текста си тук и да премахнете всички грешни знаци за секунда.

Замести
Символи: 0 / Думи: 0 / Редове: 0
Премахни - Премахни / Премахни \ Премахни > Премахни < Премахни . Премахни , Премахни _ Премахни новите редове Премахни белите полета Премахни ненужните белите полета Изчисти текста Копирай текста

Премахването на символи или букви от текста никога не е било толкова лесно преди.

С този инструмент можете лесно да премахвате символи от текста си. Имаме някои от най-използваните знаци директно под текстовото поле. Просто щракнете върху бутона и съответният знак ще бъде премахнат от текста. Имаме тирета, наклонени черти, запетая, точка, долна черта и дори празни пространства. Можете дори да премахнете нови редове, генерирани с Enter.

Когато сте готови, просто щракнете върху бутона за копиране на текст и текстът ви ще бъде копиран в клипборда, готов за поставяне. Бързо и лесно вашият текстът ще бъде форматиран.

Намерете тук някои от най-използваните конвертори на текст:

Изречение

Този инструмент ще превърне текста ви в подредени и правилни изречения. Всяка дума след точка ще получи главна буква а всички други ще се превърнат в малки букви.

Изречение
Заглавие

Този инструмент ще подготви текста ви за заглавие. Всяка дума получи главна буква в началото а всички други ще се превърнат в малки букви.

Заглавие
Малки букви

Тук ще можете да преобвазувате целия текст от големи букви в малки букви или дори и ако са разбъркани, отново ще се трансформират в малки букви.

Малки букви
Големи букви

Целият текст ще може да се преобразува в големи букви, подходящи за заглавие на статия или за нещо друго в текста ви.

Големи букви