Онлайн текстов редактор

Можете да използвате този онлайн текстов редактор, за да въведете текст или да копирате/поставите текст. Ако искате да се отървете от форматирането или да изчистите текста от хипервръзки, удебелено или курсивно форматиране, различен размер или нещо досадно - няма проблем, просто поставете текста и го копирайте с бутона „Копиране на текст“ и сте готови!

Замести
Символи: 0 / Думи: 0 / Редове: 0

Изречение Заглавие Малки букви Големи букви Добави долна черта _ Добави точки . Добави тирета - Премахни излишните бели полета Премахни всички бели полета Премахни новите редове Изчисти текста Копирай текста

Инструментът за онлайн редактор на текст може да се използва за писане на текст.

Създадохме този онлайн текстов редактор, за да помогнем на хора, които искат да напишат текст и нямат текстов редактор под ръка. Чувствайте се свободни да използвате нашия уебсайт, за да копирате/поставите текста си тук. По този начин ще премахнете цялото ненужно форматиране като размер на шрифта, стил или линкове. Да предположим, че копирате нещо от уебсайт и текстът съдържа много подчертавания, линкове към други сайтове или някакви цветове в шрифта.

В момента, в който поставите текста си тук, всичко това ще изчезне и можете да го копирате ясно от всичко. Ако някога сте се опитвали да копирате нещо и да го поставите в word или excel, знаете, че той идва с всички стилове на шрифта и трябва да го коригирате отново. Нашето текстово поле премахва всичко това и текстът ви е готов за копиране и поставяне без никакво форматиране.

Освен това имаме тази готина опция за намиране и замяна в горната част на текстовото поле, която ви позволява лесно да намирате и заменяте всякакви думи, знаци, символи или дори празни пространства.

Намерете тук някои от най-използваните конвертори на текст:

Изречение

Този инструмент ще превърне текста ви в подредени и правилни изречения. Всяка дума след точка ще получи главна буква а всички други ще се превърнат в малки букви.

Изречение
Заглавие

Този инструмент ще подготви текста ви за заглавие. Всяка дума получи главна буква в началото а всички други ще се превърнат в малки букви.

Заглавие
Малки букви

Тук ще можете да преобвазувате целия текст от големи букви в малки букви или дори и ако са разбъркани, отново ще се трансформират в малки букви.

Малки букви
Големи букви

Целият текст ще може да се преобразува в големи букви, подходящи за заглавие на статия или за нещо друго в текста ви.

Големи букви